Andijondagi bosh ofisimiz: Tel.: +99874 734-78-15 +99874 734-78-14

Yangiliklar

Объявление

 

batafsil

Qurilish-ta’mirlash ishlari olib boruvchi korxona va tashkilotlar

Hurmatli qurilish va ta’mirlash ishlari bilan shug’ullanuvchi korxona va tashkilotlar raxbarlari diqqatiga.

AJ “Uzkoje” qo’shma korxonasi avtomobillarga elektr sim o’tkazgich (avtojgut)lar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo’lib hozirda ishlab chiqarish binosi va ma’muriyat binolarida ta’mirlash ishlarini olib borish uchun korxonamiz tomonidan OCHIQ TANLOV (TENDER) o’tkazilishi 2019 yil 20 avgust kuniga rejalashtirilganligini E’LON qilamiz.

Barcha qurilish va ta’mirlash ishlari bilan shug’ullanuvchi korxona va tashkilotlahni ushbu tenderda ishtirok etishga taklif etamiz.

Agar Sizda ushbu tanlov (tender)da qatnashish uchun taklif va imkoniyat mavjud bo’lsa  Sizning fikrlaringizni quyidagi elektron manzil hamda telefon raqamiga murojat qoldirishingiz kutamiz.

Elektron manzil: info@uzkoje.uz

Telefon raqam: +998 74 734 7815, +998975836507.

Eslatib o’tamiz: Tanlov (tender)da qatnashish 20.08.2019 yil sanasigacha.

batafsil

OCHIQ ESHIKLAR KUNI

Hurmatli korhonalar, tashkilotlar, tadbirkorlar hamda logistik kompaniyalar rahbarlari dikkatiga!

AJ “UzKoji” qo’shma korhonasi avtomobillarga elektr sim yetkazgich (avtojgut)lar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan.

Hozirda butlovchi hom ashyo qismlarini mahalliylashtirish hamda yuk tashish (logistika) hizmatlari bo’yicha tanlov o’tkazilayotganligi munosabati bilan 15 avgust kuni korhonamiz tomonidan tashkil etilayotgan OCHIQ ESHIKLAR kuni tadbiriga taklif etamiz.

 Butlovchi hom ashyo qismlarini mahalliylashtirish bo’yicha malumot PDF
 Yuk tashish (logistika) hizmatlari bo’yicha malumot PDF rus tilida
batafsil

Проведении общего собрания

Ushbu qism o’zbek tiliga tarjima qilinmagan. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

СП АО «УзКоджи»

Полное наименование: Акционерное Общество «УзКоджи» Узбекское – Корейское совместное предприятие.

Местонахождение Общества: Республика Узбекистан, 171500, Андижанская область г. Ханабад ул. Коинот дом № 100.

Информация о проведении Общего собрания

 1. Дата проведения годового Общего собрания акционеров общества             –          06.2019г.
 2. Дата закрытия реестра акционеров для оповещения о проведении очередного годового Общего собрания акционеров                         –         06.2019г.
 3. Дата на которую составляется список владельцев ценных бумаг, имеющих право участия в годовом Общем собрании акционеров.                       –         05.2019г.
 4. Место проведения годового общего собрания: Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, № 13 здание АК «Узавтосаноат», Ташкентское представительство СП АО «УзКоджи».

Утверждённая повестка дня Общего собрания акционеров:

 

 1. Заслушивание Отчета Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом в 2018 году.
 2. Отчет Вр.и.о генерального директора СП АО «УзКоджи» по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и ходе исполнения параметров Бизнес-плана Общества на 2018 год.
 3. Заслушивание отчетов Исполнительного органа и Наблюдательного совета Общества о принимаемых мерах по достижению Стратегии развития Общества.
 4. Рассмотрение Заключения Ревизионной комиссии СП АО «УзКоджи» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года.
 5. Рассмотрение Заключения Ревизионной комиссии СП АО «УзКоджи» о наличии сделок с аффилированными лицами и крупных сделок за 2018 год и соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к порядку их совершения и одобрение сделок Общества с аффилированными лицами, совершенных Исполнительным органом в 2018 году.
 6. Рассмотрение Заключения внешнего аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
 7. Рассмотрение Заключения внешнего аудитора Общества о достоверности финансовой отчетности Общества по итогам 2018 года, подготовленной по МСФО, согласно МСА.
 8. Рассмотрение Заключения независимой организации об оценке системы корпоративного управления СП АО «УзКоджи» за 2018 год.
 9. Утверждение Годового отчета СП АО «УзКоджи» за 2018 год, в том числе годового бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытка.
 10. Утверждение распределения чистой прибыли общества за 2018 год.
 11. Утверждение годового Бизнес-плана Общества на 2019 год.
 12. О продлении срока действия трудового договора с Генеральным директором СП АО «УзКоджи».
 13. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
 14. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 15. Определение сделок Общества, относящихся к текущей хозяйственной деятельности СП АО «УзКоджи».
 16. Одобрение сделок СП АО «УзКоджи» с аффилированными лицами, которые могут быть совершены Обществом в будущем.
 17. Утверждение Устава общества в новой редакции СП АО «УзКоджи».
 18. Утверждение Положений:

– «Об общем собрании акционеров» (в новой редакции);

– «О Наблюдательном совете» (в новой редакции);

 1. Утверждение организационной структуры СП АО «УзКоджи».
 2. Об утверждении аудиторской организации для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «УзКоджи» СП по НСБУ за 2019 год и определении предельного размера оплаты ее услуг.

 

Адрес электронной почты и веб сайта: info@uzkoje.uz, www.uzkoje.uz.

Время начала регистрации акционеров – 10:00.

Время окончания регистрации акционеров – 10:45.

Время начала годового общего собрания акционеров –11:00.

 

Акционеры вправе получить материалы собрания по адресу: Республика Узбекистан 171500, Андижанская область г. Ханабад ул. Коинот дом № 100.

Телефон (факс) для справок: 0 (374) – 734–40–80 0 (374) – 734–35–82

                                                                      Наблюдательный совет СП АО «УзКоджи»

batafsil

AJ “O’zKodji” qo’shma korxonasida “Biznes boshqaruv tizimi”ning zamonaviy boshqaruv modelini joriy etish bo’yicha oʻquv seminar boʻlib oʻtdi

AJ “O’zKodji” qo’shma korxonasida “Uzbek-Xolding” kompaniyasi boshqaruvchisi Dadaxanov Saydazim Mansurovich tomonidan, qoʻshma korxonaning bosh direktori B.K. Abduraxmonov, barcha boshqarma, boʻlimlar boshliqlari, masʼul shahslar, hamda ishlab chiqarish masʼul xodimlari ishtirokida “Biznes boshqaruv tizimi”ning zamonaviy boshqaruv modelini joriy etish bo’yicha oʻquv seminar boʻlib oʻtdi.

Seminarda quyidagi tavsiyalarga amal qilish belgilab berildi:

“Uzavtosanoat” aksiyadorlik jamiyati tomonidan ishlab chiqilgan rivojlanish konsepsiyasiga muvofiq, uni ijrosini taʼminlash uchun quyidagi vazifalarni bajarish lozim boʻladi:

 1. Korxonaning joriy xolatini aniqlash:
 2. “Rivojlanish konsepsiyasi”ni amalga oshirishga sezilarli taʼsir koʻrsatadigan xatar va imkoniyatlarni aniqlash.
 3. “Rivojlanish konsepsiyasi”ga erishish uchun maqsad va vazifalarni aniqlash.
 4. “Rivojlanish konsepsiyasi”ga erishishning asosiy vositasi sifatida, biznes boshqaruv tizimini ishlab chiqish.

 

KPIni ishlab chiqish va amalga oshirish bosqichlari:

 

Biznes jarayonni baholash va tahlil qilish.

Biznes jarayoni qiymati oqimini belgilash.

Biznes jarayonlar va xodimlarni munosib ragʻbatlantirishni rejalashtirish

KPIni amalga oshirish TMOni yaratish.

BBTni monitoring qilish, baholash va tahlil qilish

 

Biznesni boshqarish tizimini ishlab chiqish va amalga oshirish bosqichlari:

 

 1. Biznes jarayonni aniqlash va baholash
 2. Biznes jarayoni qiymati oqimini belgilash
 3. Biznes jarayonida xodimlarni saralash talabnomasini amalga oshirish boʻyicha amaliy dastur modulni yaratish
 4. Biznes jarayonlarini modellashtirish, Biznes jarayoni uchun qiymat oqimining parametrlarini aniqlash.
 5. Biznes jarayonlarini byudjetlashtirish, xodimlarni ragʻbatlantirish tizimini yaratish.
 6. Biznes jarayoni qiymati algoritmini yaratish.
 7. Biznes jarayoni va korxona xodimlari uchun KPIni yaratish. BMO Axborot tizimini yaratish.
 8. BBTni amalga oshirish, monitoring, baxolash va taxlil qilish
batafsil