Andijondagi bosh ofisimiz: Tel.: +99874 734-30-80 +99874 734-26-71

Yangiliklar

AJ “O’zKodji” qo’shma korxonasida “Biznes boshqaruv tizimi”ning zamonaviy boshqaruv modelini joriy etish bo’yicha oʻquv seminar boʻlib oʻtdi

AJ “O’zKodji” qo’shma korxonasida “Uzbek-Xolding” kompaniyasi boshqaruvchisi Dadaxanov Saydazim Mansurovich tomonidan, qoʻshma korxonaning bosh direktori B.K. Abduraxmonov, barcha boshqarma, boʻlimlar boshliqlari, masʼul shahslar, hamda ishlab chiqarish masʼul xodimlari ishtirokida “Biznes boshqaruv tizimi”ning zamonaviy boshqaruv modelini joriy etish bo’yicha oʻquv seminar boʻlib oʻtdi.

Seminarda quyidagi tavsiyalarga amal qilish belgilab berildi:

“Uzavtosanoat” aksiyadorlik jamiyati tomonidan ishlab chiqilgan rivojlanish konsepsiyasiga muvofiq, uni ijrosini taʼminlash uchun quyidagi vazifalarni bajarish lozim boʻladi:

 1. Korxonaning joriy xolatini aniqlash:
 2. “Rivojlanish konsepsiyasi”ni amalga oshirishga sezilarli taʼsir koʻrsatadigan xatar va imkoniyatlarni aniqlash.
 3. “Rivojlanish konsepsiyasi”ga erishish uchun maqsad va vazifalarni aniqlash.
 4. “Rivojlanish konsepsiyasi”ga erishishning asosiy vositasi sifatida, biznes boshqaruv tizimini ishlab chiqish.

 

KPIni ishlab chiqish va amalga oshirish bosqichlari:

 

Biznes jarayonni baholash va tahlil qilish.

Biznes jarayoni qiymati oqimini belgilash.

Biznes jarayonlar va xodimlarni munosib ragʻbatlantirishni rejalashtirish

KPIni amalga oshirish TMOni yaratish.

BBTni monitoring qilish, baholash va tahlil qilish

 

Biznesni boshqarish tizimini ishlab chiqish va amalga oshirish bosqichlari:

 

 1. Biznes jarayonni aniqlash va baholash
 2. Biznes jarayoni qiymati oqimini belgilash
 3. Biznes jarayonida xodimlarni saralash talabnomasini amalga oshirish boʻyicha amaliy dastur modulni yaratish
 4. Biznes jarayonlarini modellashtirish, Biznes jarayoni uchun qiymat oqimining parametrlarini aniqlash.
 5. Biznes jarayonlarini byudjetlashtirish, xodimlarni ragʻbatlantirish tizimini yaratish.
 6. Biznes jarayoni qiymati algoritmini yaratish.
 7. Biznes jarayoni va korxona xodimlari uchun KPIni yaratish. BMO Axborot tizimini yaratish.
 8. BBTni amalga oshirish, monitoring, baxolash va taxlil qilish
batafsil

Maxalliylashtirish bo’yicha ko’rgazmali seminar

Hurmatli korhona rahbarlari va tadbirkorlar!

Sizlarni    «Uzavtosanoat» AJ korhonalari (MCHJ QK “O’zERAE Climate Control”, MCHJ QK “Uz-Hanwoo”, MCHJ QK “O’zAustem”, MCHJ QK “UzDong Ju”, MCHJ QK “Uz-Dong Yang Co.”, AJ “UzKoje”, AJ “Uz Tong Heung Co.”, AJ “UzKoram”, AJ “UzSaemyng) ishlab chiqarish mahsulotlarida foydalaniladigan import detal va materiallarni mahalliylashtirish bo’yicha ko’rgazmali seminarga taklif etamiz.

Seminar 2018 yil 17 avgust kuni soat 09:00 da quyidagi manzilda boshlanadi : O’zAuto-Austem” MCHJ Andijon sh., Boburshox kocha 73-uy. 

Murojaat uchun:      +99891-615-98-88

e-mail:        nodirbek.mamedaliyev@uzcc.uz

batafsil

Проведении общего собрания

Ushbu qism o’zbek tiliga tarjima qilinmagan. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Наблюдательный совет АО «УзКоджи» СП

АО «УзКоджи» СП

Полное наименование: Акционерное Общество «УзКоджи» Узбекское – Корейское совместное предприятие.

Местонахождение Общества: Республика Узбекистан, 171500, Андижанская область г. Ханабад ул. Коинот дом № 100.

Информация о проведении Общего собрания

 1. Дата проведения годового Общего собрания акционеров общества –          06.2018г.
 2. Дата закрытия реестра акционеров для оповещения о проведении очередного годового Общего собрания акционеров                                                                         –         05.2018г.
 3. Дата на которую составляется список владельцев ценных бумаг, имеющих право участия в годовом Общем собрании акционеров.                                                       –         06.2018г.
 4. Место проведения годового общего собрания: Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, № 13 здание АК «Узавтосаноат», Ташкентское представительство АО «УзКоджи» СП, комната № 302.

 

Утверждённая повестка дня Общего собрания акционеров:

 Заслушивание Отчета Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом в 2017 году.

 1. Отчет Генерального директора АО «УзКоджи» СП по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и ходе исполнения параметров Бизнес-плана Общества на 2017 год.
 2. Заслушивание отчетов Исполнительного органа и Наблюдательного совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества.
 3. Рассмотрение Заключения Ревизионной комиссии АО «УзКоджи» СП о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года.
 4. Рассмотрение Заключения Ревизионной комиссии АО «УзКоджи» СП о наличии сделок с аффилированными лицами и крупных сделок за 2017 год и соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к порядку их совершения и одобрение сделок Общества с аффилированными лицами, совершенных Исполнительным органом в 2017 году.
 5. Рассмотрение заключения внешнего аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
 6. Рассмотрение заключения внешнего аудитора Общества о достоверности финансовой отчетности Общества по итогам 2017 года, подготовленной по МСФО, согласно МСА.
 7. Рассмотрение Заключения независимой организации об оценке системы корпоративного управления АО «УзКоджи» СП за 2017 год.
 8. Утверждение Годового отчета АО «УзКоджи» СП за 2017 год, в том числе годового бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытка.
 9. Утверждение предложений по покрытию убытков Общества по итогам 2017 года.
 10. Утверждение годового Бизнес-плана Общества на 2018 год.
 11. О продлении срока действия трудового договора с Генеральным директором АО «УзКоджи» СП.
 12. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
 13. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 14. Продление трудового договора с Генеральным директором АО «УзКоджи» СП.
 15. Определение сделок Общества относящихся к текущей хозяйственной деятельности АО «УзКоджи» СП.
 16. Одобрение сделок АО «УзКоджи» СП с аффилированными лицами, которые могут быть совершены Обществом в будущем году.
 17. Утверждение организационной структуры АО «УзКоджи» СП.

 

Адрес электронной почты и веб сайта: info@uzkoje.uz, www.uzkoje.uz.

Время начала регистрации акционеров – 10:00.

Время окончания регистрации акционеров – 10:45.

Время начала годового общего собрания акционеров –11:00.

 

Акционеры вправе получить материалы собрания по адресу: Республика Узбекистан 171500, Андижанская область г. Ханабад ул. Коинот дом № 100.

Телефон (факс) для справок: 0 (374) – 734–30–80 0 (374) – 734–35–82

batafsil

Проведении Общего собрания

Наблюдательный совет АО «УзКоджи» СП

Полное  наименование:  Акционерное Общество «УзКоджи»  Узбекское – Корейское совместное предприятие.

Местонахождение Общества:  Республика Узбекистан, 171500, Андижанская область г. Ханабад ул. Коинот дом № 100.  

Информация о проведении Общего собрания

 1. Дата проведения годового Общего собрания акционеров общества  – 06.2017г.
 2. Дата закрытия реестра акционеров для оповещения о проведении очередного годового Общего собрания акционеров                                                              24.05.2017г.
 3. Дата на которую составляется список владельцев ценных бумаг, имеющих право участия в годовом Общем собрании акционеров.                  – 05.06.2017г. 
 4. Место проведения годового общего собрания: Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, № 13 здание АК «Узавтосаноат»,    Ташкентское представительство АО «УзКоджи» СП, комната № 302.

 

Утверждённая повестка дня Общего собрания акционеров:

 

 1. Утверждение количественного и персонального состава членов счетной комиссии Общества.
 2. Отчет Наблюдательного совета по управлению Обществом в 2016 году.
 3. Заслушивание заключения об оценке системы корпоративного управления Общества.
 4. Отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.
 5. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчёт о финансовых результатах.
 6. Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «УзКоджи» СП за 2016 год.
 7. Утверждение заключения внешнего аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности  АО «УзКоджи» СП за 2016 год.
 8. Утверждение распределения чистой прибыли общества за 2016 год.
 9. Утверждение Бизнес плана на 2017 год.
 10. Утверждение стратегии развития АО «УзКоджи» СП на 2017-2023гг.
 11. Утверждение Устава общества в новой редакции АО «УзКоджи» СП.
 12. Утверждение Положений:

–    «Об общем собрании акционеров» (в новой редакции);

–    «О Наблюдательном совете» (в новой редакции);                                                                   –    «Об исполнительном органе» (в новой редакции);

 

 1. Избрание состава Наблюдательного совета АО «УзКоджи» СП.
 2. Избрание состава Ревизионной комиссии АО «УзКоджи» СП.
 3. Продление полномочий руководителя исполнительного органа общества.
 4. Определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности Общество.

 

Адрес электронной почты и веб сайта: info@uzkoje.uz, www.uzkoje.uz.

Время начала регистрации акционеров – 09:00.

Время окончания регистрации акционеров – 09:45.

Время начала годового общего собрания акционеров –10:00.

 

Акционеры вправе получить материалы собрания по адресу: Республика Узбекистан 171500, Андижанская область г. Ханабад ул. Коинот дом № 100.

Телефон (факс) для справок: 0 (374) – 734–30–80   0 (374) – 734–35–82

 

batafsil

Купим стройматериалы на тендерной основе.

Ushbu qism o’zbek tiliga tarjima qilinmagan. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Компания АО СП «Узкоджи» объявляет конкурс на закупку нижеследующих стройматериалов на тендерной основе:

batafsil