Andijondagi bosh ofisimiz: Tel.: +99874 734-30-80 +99874 734-26-71

KODEKS VA JAMIYAT NIZOMLARI

Категория: Korporativ boshqaruv

Korporativ boshqaruv kodeksi

01_Aksiyadorlar umumiy yig’ilishi nizomi

02_Kuzatuv kengashi nizomi

03_Ijro organi nizomi

04_Taftish kommisiasi nizomi

05_Ichki nazorat nizomi

06_Manfaatlar qarama-qarshiligi vaqtida harakat qilish tartibi to’g’risidagi nizom

07_Dividend siyosati nizomi

08_Axborot siyosati nizomi