Andijondagi bosh ofisimiz: Tel.: +99874 734-78-15 +99874 734-78-14

KODEKS VA JAMIYAT NIZOMLARI

Korporativ boshqaruv kodeksi

01_Aksiyadorlar umumiy yig’ilishi tog’risida Nizom pdf

02_Kuzatuv kengashi to’g’risida Nizom – pdf

03_Ijroiya organi Bosh direktori Nizom.pdf

05_Ichki nazorat to’g’risidagi nizom

06_Manfaatlar qarama-qarshiligi vaqtida harakat qilish tartibi to’g’risidagi nizom

07_Dividend siyosati to’g’risidagi nizom

08_Axborot siyosati tog’risidagi nizom